TEBLİĞLER

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Kuram - Uygulama İkileminde Şirketler Topluluğu Hukuku ve (Normatif) Şirketler Topluluğu Meydana Getirmeyen Hâkimiyet İlişkileri -TTK’nın Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümleri ve TSY m. 105 Bağlamında Bir İnceleme-(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir).  Tebliğin yayımlandığı kitabın içerik kısmına ulaşmak için tıklayınız...

“Türk Ticaret Kanunu’nun Şeffaflık Yaklaşımı”, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ve “Özel Sektörde Şeffaflık için Çok-Paydaşlı Yaklaşım” projesi kapsamında düzenlenen Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Konferansı, 19 Mart 2015. 

“Avusturya’da Hukuk Öğretimi ve Türkiye için Çıkarılabilecek Sonuçlar”, I. Hukuk Öğretimi Konferansı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya, 7-9 Kasım 2013. Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız...

BOTAŞ İletim Sistemine Üçüncü Taraf Erişimine İlişkin Hukuki Metinler, Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “Doğalgaz Piyasasında Sisteme Erişim ve Ticaret” Çalıştayı, Kasım 2012, Ankara/Türkiye.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER / BİLDİRİLER

 "The Corporate Governance- Approach of the Turkish Commercial Code (Türk Ticaret Kanunu
Kurumsal Yönetim Yaklaşımı)” 5th Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 25-27 Ekim 2018, Milano/ İtalya, s. 205-213. Konferans kitabı için tıklayınız (S. 205-212)...

“Marka Sahibinin Tekliği İlkesinin Markanın Devri Bağlamında İncelenmesi (Anayasa Mahkemesi’nin 556 Sayılı KHK’nın 16/5 maddesini iptal eden kararı bağlamında bir değerlendirme)”, II. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 27 Kasım 2015, (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir). YBHD'de hakemli makale olarak yayımlanan tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız...

“Doğal Gaz Piyasası Mevzuatında Planlanan Değişiklikler”, 8. Uluslararası Enerji Kongresi (EİF 2015), 4-6 Kasım 2015, Ankara.

“Pay Sahipleri Açısından Eşit Şartlarda Eşit İşlem İlkesi”, I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempoz-yumu 27 Kasım 2014, Ankara. TFM'de hakemli makale olarak yayımlanan tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız...

“Anonim Ortaklıklarda Azlık (Azınlık) Hakları”, Türk-Alman Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, 19 Haziran 2014, Kayseri (Erciyes ve İnönü Üniversiteleri tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir).

“Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Öğrenimi”, 2014 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 8-10 Ocak 2014, Ankara.

“Turkish Natural Gas Market and ist Legal Aspects”, Multinational Energy and Value Conference, CEVI (Center for Energy and Value), 15-18 Mayıs 2013, Şikago, ABD. 

- > Springer'den kitap bölümü olarak yayımlanan tebliğ özet linki...

-> Konferans katılım haberi için tıklayınız...

“Türkiye’nin doğal gaz piyasası ile ilgili mevzuatı ve enerji politikaları” (Turkish Natural Gas Market: Legal Aspects – Energy Policies ), “Gas to Power Turkey” Konferansı, 13-14 Mart 2013, İstanbul.

• “Turkish Natural Gas Network Principles, International Integration and Opportunities on the Turkish Energy Market” - CIS Oil and Gas 2012 Enerji Zirvesi – Mayıs 2012, Paris / Fransa

• “AB Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı Kapsamında Türkiye’de BOTAŞ Doğal Gaz İletim Sistemine İlişkin Değerlendirmeler”, Uluslararası Enerji ve Politika Konferansı (EPOL), 22-26 Nisan 2012, Antalya / Türkiye (İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir).

• “Turkish Natural Gas Market Law, Liberalisation of Market and International Projects” - Avrupa Gaz Konferansı 2012 (European Gas Conference 2012), 24-27 Ocak 2012, Viyana / Avusturya

“Legal Aspects of Turkish Natural Gas Market and Transmission” - Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından düzenlenen “Akdeniz Bölgesi'nde Kalkınma ve Enerji Ağlarının Entegrasyonu” konulu Kongre - Kasım 2011, Napoli / İtalya

TOP