HAKKINDA

Doç. Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU

Click for Turkish/English CV of Assoc. Prof. Dr. iur. Cafer Eminoğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ve (yarı zamanlı statüde) İ. D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi  öğretim üyesi olan Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari işletme hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin diğer alanlar ile enerji hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında akademik çalışmalar yapmaktadır. Eminoğlu belirtilen alanlarda Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde yazılmış birçok akademik çalışmaya imza atmış ve ilgili dillerde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.  

Eminoğlu, 2006 yılında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans Birleşik Eğitim Programınından, 2007-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programından (fark dersleri tamamlamak suretiyle) mezun oldu. 2010 yılında ise yine Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Programını tamamladı. Eminoğlu’nun doktora tezi „Österreichisches Konzernrecht im Vergleich zum Recht der Gesellschaftengruppe nach dem Entwurf eines neuen Türkischen HGB – Unter Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben-„ (Avusturya ve Yeni TK Tasarısı`na göre Türk Şirketler Topluluğu Hukuklarının İlgili Avrupa Birliği Normları Göz Önünde Bulundurularak Karşılaştırılması) başlığını taşımaktadır. Eminoğlu’nun güncellediği doktora tezi “Konzern/Gesellschaftengruppe, Österreich-Türkei-EU” adıyla 2013 yılında On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Eminoğlu 2007 yılında Avusturya’nın Viyana Eyaleti’ne bağlı Bölge, Eyalet Ceza ve Eyalet Ticaret mahkemelerinde dokuz aylık tam zamanlı mahkeme stajı yaptı.

Viyana’da yaşadığı 2001 – 2010 yılları arasında çeşitli kurumlarda, hukuk bürolarında ve yayın organlarında hukuki danışmanlık, mahkeme tercümanlığı, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüten Eminoğlu Mayıs 2011 – Şubat 2013 tarihleri arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’de (BOTAŞ) hukukçu ve yurtdışı sözleşme müzakerecisi vazifelerini yürüttü. Eminoğlu, Şubat 2013’ten buyana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı fakültede 2013-2015 yılları arasında dekan yardımcılığı vazifesini yürüten Eminoğlu’nun, Ticaret Hukuku ve Enerji Hukuku’na (Özellikle Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı) ilişkin kitapları, kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri mevcuttur.

Eminoğlu'nun eserlerine ulaşmak için tıklayınız...

TOP