KONULAR

ÇALIŞMA ALANLARI

 • • Ticaret Hukuku
 • • Şirketler Hukuku
 • • Ticari İşletme Hukuku
 • • Kıymetli Evrak Hukuku
 • • Sermaye Piyasası Hukuku
 • • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • • Taşıma Hukuku
 • • Sözleşme Hukuku
 • • Gayri Menkul Hukuku
 • • Enerji Hukuku 
 • • Rekabet Hukuku

 

DERSLER

2018/2019 Güz Dönemi:

 • Kıymetli Evrak Hukuku (Lisans)
 • Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim (Tezli YL ve TYL Adalet Akademisi)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Tezli ve Tezsiz YL)
 • Sermaye Piyasası Hukuku (Doktora)

 

2017/2018 Bahar Dönemi:

 • Hypothetical Case Competitions II (İngilizce) (Lisans)
 • Hypothetical Case Competitions IV (İngilizce) (Lisans)
 • Deutsche Rechtssprache V (Almanca) (Lisans)
 • Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler (Tezli ve Tezsiz YL)
 • Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları (TYL Adalet Akademisi)
 • Ticari Adlar (Doktora)

 

2017/2018 Güz Dönemi:

 • Kıymetli Evrak Hukuku (Lisans) • Anonim Ortaklıklarda Yönetim (TYL Adalet Akademisi)
 • Kıymetli Evrak Hukukunda Güncel Gelişmeler (Tezli ve Tezsiz YL)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Doktora)
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamaları (Doktora)

 

2016/2017 Bahar Dönemi:

 • Şirketler Hukuku (Lisans)
 • Moot Court II (Lisans)
 • Sermaye Piyasası Hukuku (Tezli ve Tezsiz YL)
 • Anonim Ortaklıklarda Yönetim (Doktora)
 • Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları (TYL Adalet Akademisi)

 

2016/2017 Güz Dönemi:

 • Kıymetli Evrak Hukuku (Lisans)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Tezli ve Tezsiz YL)
 • Sermaye Piyasası Hukuku (Doktora)
 • Kıymetli Evrak Hukukunda Güncel Problemler (Tezli YL)

 

2015/2016 Bahar Dönemi:

 • Şirketler Hukuku (Lisans)
 • Term-Paper And Presentation In Law (İngilizce) (Lisans)
 • Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim (Tezli, Tezsiz YL ve TYL Adalet Akademisi)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Doktora ve Adalet Akademisi TYL)

 

2015/2016 Güz Dönemi:

 • Ticari İşletme Hukuku (Lisans)
 • Einführung in die Deutsche Rechtssprache – II (Almanca) (Lisans)
 • Einführung in die Deutsche Rechtssprache – IV (Almanca) (Lisans)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Tezli ve Tezsiz YL)
 • Anonim Şirketlerde Alacaklıların Korunması (Doktora)
 • Anonim Şirketlerde Yönetim (Tezsiz YL –Adalet Akademisi)

 

2014/2015  Bahar Dönemi :

 • Şirketler Hukuku (Lisans)
 • Basic Concepts of Law 2 (Lisans)
 • Yönetim Kurulu Açısından Kurumsal Yönetim (Tezli YL)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Doktora)
 • Enerji Hukuku (Tezsiz YL – Adalet Akademisi)

 

2014/2015  Güz Dönemi :

 • Ticari İşletme Hukuku (Lisans)
 • Basic Concepts of Law (Lisans)
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim (Doktora)
 • Kıymetli Evrak Hukukunda Güncel Problemler (Tezli YL)
 • Şahıs Şirketleri (Tezsiz YL)

 

2013/2014 Bahar Dönemi

 • Basic Concepts of Law 2 (Lisans)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Doktora)
 • Anonim Ortaklıklarda Yönetim (Tezli YL)
 • Limited Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları (Tezsiz YL)

 

2013/2014 Güz Dönemi:

 • Basic Concepts of Law 1 (Lisans)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Tezsiz Y.L.)
 • Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları (Tezli Y.L.)
 • Aktuelle Fragen des Privatrechts (Özel Hukukun Güncel Sorunları) (Almanca) (Doktora)

 

2012/2013 Bahar Dönemi :

 • Basic Consepts of Law 2 (İngilizce) (Lisans)
 • Şirketler Topluluğu Hukuku (Tezli Y. L.)
TOP