ÜYELİKLER /GÖREVLER

 

HAKEM LİSTELERİNDE YER ALINAN TAHKİM MERKEZLERİ

Viyana Tahkim Merkezi (VIAC).  Liste kaydı için tıklayınız...

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)

TOBB Tahkimi

ICC Tahkimi

 

EDİTÖRLÜKLER

• Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) Editörlüğü. TFM Dergisine ulaşmak için tıklayınız...

• Enerji Hukuku Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

İDARİ GÖREVLER

 

• 2020- Halen: Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyeliği 

• 2016-2021: TAPDK, Marka Esnetme ve Paylaşımı İhtisas Komisyonu Üyeliği TemmuzK, Marka Esnetme ve Paylaşımı İhtisas Komisyonu Üyeliği

• 2013 – 2015: YBU Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı

• Nisan 2013 – 2014 : YBU Hukuk Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü

• 2014: YÖK – Denklik Alt Komisyon Üyeliği (Hukuk)

ÜYELİKLER

•  Birçok doktora/yüksek lisans tez jüri üyeliği 

• Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

• Enerji Hukuku Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

• Türk–Alman Hukukçular Birliği

ARAŞTIRMA PROJELERİ

• III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, BAP Projesi Proje Yöneticiliği, (2017).

• II. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumları BAP Projesi Proje Yöneticiliği (2015).

• I. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumları BAP Projesi Proje Yöneticiliği (20

 • •TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği – Multinational Energy and Value Conference,
CEVI (Center for Energy and Value), 15-18 Mayıs 2013, Şikago, ABD.

• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BAP Konferans Katılım Desteği, İş Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku
Kongresi, Ekim 2013, Mannheim/Almanya14).

 

YURTDIŞI TECRÜBELER

• 2001-2010, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Viyana/ Avusturya

• 2011-2014, İtalya, Fransa, Avusturya, ABD, Almanya, Belçika ve diğer bazı ülkelerde düzenlenen çeşitli bilimsel ve sektörel toplantılara konuşmacı ve gözlemci olarak katılım

• Eylül 2014, Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında Litvanya’da bulunan Kazimiero Simonaviciaus Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir hafta boyunca misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilme

TOP